Elektronički Elementi i Sklopovi

Kolegij elektronički elementi i sklopovi ima za cilj upoznavanje sa osnovnim poluvodičkim elementima (dioda,LED dioda,Zenner dioda, varicap dioda,tranzistor,FET,MOSFET,optocoupleri) te upoznavanje sa sklopovima gdje se poluvodički elementi koriste. Kroz kolegij student se upoznaje sa DC i AC analizom sklopova, te pripadajućim niskofrekventnim i visokofrekventnim nadomjesnim shemama. Kolegij podrazumijeva stjecanje znanja potrebnih za dizajn srednje složenih elektroničkih sklopova.


Predavanja:


Vježbe:

Mehatronika

Mehatronika je kolegij koji podrazumijeva sintezu znanja iz mikroelektronike, mehanike, senzorske tehnologije te novih računalnih tehnika upravljanja. Stjecanje osnovnih znanja o industrijskoj i mobilnoj robotici i njihovim arhitekturama. Razvijati vještine prepoznavanja i korištenja različitih konfiguracija robotskih stanica, povezivanje istih sa pomoćnim strojevima i napravama. Primjene mehatroničkih sustava, njihova analiza i modeliranje. Osnove sinteze upravljačkih algoritama kompleksnijih mehatroničkih sustava.


Predavanja:Održavanje Brodskih Električkih Sustava

Poznavanje osnovnih pojmova i metoda održavanja brodskih i elektrotehničkih sustava. Kroz kolegij se potiče razvijanje jednostavnog i logičnog načina razmišljanja pri analizi i rješavanju praktičnih elektrotehničkih zadaća vezanih za održavanje brodskih i elektrotehničkih sustava.


Predavanja:


Pitanja za pripremu: